بازسازی ساختمان

(گروه تخصصی طراحی وبازسازی ساختمان پارسه) ) طراح ومجری پروژه‌های معماری فعالیت خودرا درسال۱۳۸۰باهدف بازسازی خانه ‌های قدیمی و اجرای دکوراسیون داخلی بطورحرفه‌ای آغازنموده وبا توسعه فعالیتهای خود دربازسازی آپارتمان ومرمت ساختمان ها روندپیشرفت وترقی خودرابحمدالله بخوبی طی نموده است وتوانسته باحفظ سرمایه مالکین وشناخت نیازهای خانواده‌ها ورفع آن جهت ایجاد محیط امن و آرامش بخش برای استفاده بهتراززیربنای مفیدساختمان مسیرکوتاه‌تری جایگزین ساخت وسازپرهزینه که برای همه افراد میسرنیست ارایه دهد.
خلاقیت درطراحی سه بعدی ورعایت قوانین بازسازی ساختمان وخانه های قدیمی،تاثیرنوردردکوراسیون داخلی ، روانشناسی رنگها درمعماری ، بهترین مشاوره بازسازی ساختمان بادرنظرگرفتن بودجه وهزینه بازسازی ساختمان به مشتریان وکاهش مدت زمان بازسازی خانه همچنین دراختیارداشتن اکیپ‌ حرفه‌ای بازسازی ساختمان ونیروهای متخصص ازفازتخریب تابازسازی اصولی ازعوامل مهم موفقیت در جلب رضایت حداکثری مشتریان عزیزمان بوده است.
شرکت بازسازی ساختمان پارسه درحال حاضر باکسب تجربیات ارزشمند حاصل ازبازسازی خانه های قدیمی وفرسوده در سال‌های قبل وتعدد اجرای پروژه‌های بازسازی ساختمان اداری وبازسازی مطب وآزمایشگاه (که فیلم نمونه کاربازسازی آن‌ها رانیز بصورت قبل وبعد درقسمت ویدیوهای پروژه‌ها دراختیار شما قرارداده ایم) توانایی اجرا پروژه‌های بازسازی ساختمان بصورت صفرتاصدبه بهترین نحو ممکن رادارد.

کیفیت اجرادر بازسازی وتعمیرات ساختمان ، کاهش مدت زمان بازسازی ساختمان بارعایت اصول بازسازی وقوانین بازسازی ساختمان رازموفقیت ماست

1-تعریف بازسازی ساختمان چیست؟

بطورکلی به مجموعه عملیات ساختمانی واقداماتی که جهت رفع مشکلات ونوسازی وبهسازی فضاهای صورت میگیردبازسازی ساختمان می گویند.

شرکت بازسازی ساختمان پارسه بانزدیک به دودهه تجربه دربازسازی خانه های قدیمی و مرمت ساختمان های فرسوده درکنارشماست.

2-بازسازی خانه وتغییردکوراسیون داخلی چه زمانی وبه چه دلایلی انجام می شود؟

بازسازی خانه های قدیمی جهت استفاده بهتراززیربنای مفیدساختمان و ایجادفضای دلپسندزندگی همیشه ودرهمه کشورهاازاهمیت ویژه برخورداربوده است.

برخورداری ازفضای بیشتروبهبود کیفیت محیط باتغییردکوراسیون وایجادتنوع در ظاهر دیواروسقف ونمای ساختمان وعدم عملکردمناسب تاسیسات ساختمان بعلت افزایش عمربنا همچنین برخورداری ازامکانات وتجهیزات سرمایشی وگرمایشی جدید ازدلایل اصلی نوسازی وبازسازی آپارتمان وخانه های قدیمی است.

حتی درمواردی درآپارتمان نوسازهم دیده ایم که معماری داخلی خانه براساس اصول صحیح مهندسی بدرستی صورت نگرفته است که دراینگونه موارد بازسازی آپارتمان با درنظرگرفتن اصول بازسازی صحیح بهترین گزینه است

3-نمونه کاربازسازی ساختمان پارسه را چگونه وکجا ببینیم؟

جهت مشاهده نمونه کاربازسازی ساختمان شرکت پارسه بصورت فیلم قبل وبعدبازسازی به قسمت ویدیو ها ی بیشترمراجعه کنید وفیلمهای مختلف ازبازسازی بصورت صفرتاصدگرفته تا بازسازی مطب ویا بازسازی آزمایشگاه ویابازسازی خانه های قدیمی بانقشه های مختلف و بازسازی آپارتمان با متراژکوچک وبزرگ وبازسازی ساختمان اداری درنقاط مختلف شهرمشاهده کنید

ویادر مرحله مشاوره و برآورد هزینه بازسازی با ما تماس بگیرید وازپروژه های درحال انجام ما برحسب تصادف دیدن بفرمایید البته این شانس شماست که درآن زمان کجا ودرچه مرحله ای ازبازسازی ساختمان باشیم
همچنین می توانید درشبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و یوتیوب و...مارادنبال کنید ومراحل بازسازی ساختمان ببینید.

4-هزینه بازسازی ساختمان چقدروچگونه محاسبه می شود؟

برآورد هزینه بازسازی خانه پس ازمشخص شدن سبک معماری و انتخاب متریال بادرنظرگرفتن مساحت وعمربنا موردبررسی قرارمی گیردو قیمت نهایی وبراورد هزینه بازسازی براساس آن معلوم می شود.

بررسی امکانات موجود درساختمان ونیاز به تعویض کابینت آشپزخانه وبازسازی سرویس بهداشتی یاتغییر نقشه وپلن ساختمان ودرصورت لزوم جابجایی فضاها ودیوارکشی جهت ساخت اتاق خواب ویا تخریب دیوارها و اینکه آپارتمان شما در طبقه چندم واقع شده و ......پارامترهای دیگرمشخص کننده هزینه بازسازی منزل شمااست.

البته درشرکت بازسازی پارسه پس ازبازدید اولیه ومتره واندازه گیری دقیق ازمحل پروژه وتهیه چک لیست بازسازی ومواردی که کارفرما نیاز دارد قیمت بازسازی محاسبه و اعلام می شود

5-آیا آپارتمان من ارزش بازسازی دارد؟؟

درمرحله اول بهبودکیفیت محل زندگی و ایجادتنوع درمحیط با استفاده ازامکانات سرمایشی وگرمایشی باعث افزایش روحیه افرادودرمرحله بعدی حفظ سرمایه مالکین وارزش ریالی بنا باعث می شود ازکلمه هزینه بازسازی آپارتمان دورشویم وبه کلمه سرمایه گذاری درملک نزدیک شویم.

ویا اگرقصد فروش یا اجاره راداشته باشید سریعتر آپارتمان وخانه قدیمی شما بفروش می رسد ومشتریان بیشتری با پیشنهادات بهتربرای اجاره خواهیدداشت و برحسب تجربه خصوصا درآپارتمان های فاقد آسانسوروپارکینگ که درطبقه سوم یا چهارم واقع شده اند بازسازی اصولی آپارتمان ومنزل با کمترین هزینه وبودجه شما باعث می شود ضعف واحد کمتربه چشم مشتری بیاید وباعث پررنگترشدن مزایا آن خواهدشود.

6-بازسازی داخلی منزل نیازبه مجوزدارد؟؟

دربازسازی خانه اگرتغییرنقشه وجابجایی دیوارها ویا تغییرمحل راه پله ومواردی که ضوابط شهرداری راتحت شعاع خودقراردهد دردستورکار طراح باشد باید بامدارک مالکیت وپرداخت عوارض سالیانه شهرداری ومفاصاحساب آن به ناحیه مربوطه محل زندگی خودمراجعه کرده ونسبت به دریافت مجوربازسازی خانه وساختمان اقدام کنید.

ولی درسایرموارد جزیی مثل تعویض پنجره دوجداره بخاطر جلوگیری ازهدررفت انرژی ویا ایزوگام ولوله کشی آب وبرق ونقاشی ولمینت وکارهای تزیینی نیازی به اخذمجوز نداریدالبته که گروه بازسازی پارسه هنگام بازدیدومشاوره آنرا اعلام می کند.

7-مراحل بازسازی خانه وآپارتمان من چگونه است؟؟

پس ازتماس باشرکت بازسازی ساختمان پارسه وارایه توضیحات اولیه کارشناسان ما جهت بازید به محل پروژه مراجعه می کنند و پس ازشنیدن خواسته ها و نیازهای مشتری ازنظرقابلیت اجرایی شدن آن راامکان سنجی می کنند وباپیشنهادات گروه تخصصی پارسه حسب تجربه بازسازی خود به نتیجه گیری کلی خواهیم رسید.سپس دراین مرحله براورد اولیه هزینه با زسازی خانه مطرح می شود که به مشتری اعلام می گردد ودرصورت توافق قراردادبازسازی براساس مبلغ وزمان اجرا منعقد می گردد.

متعاقباطراحی منطبق با سلیقه مشتری شروع و ودرصورت عدم انطباق درآلترناتیوهای بعدی طرح قطعی واجرایی می شود ونقشه فاز2اجرایی به مرحله اجرادرمی اید ودرزمان تعیین شده کارتحویل کارفرما می گردد.

8-آیا بازدیدومشاوره رایگان است؟

بازیدومشاوره بازسازی ساختمان هزینه ندارد وبصورت رایگان می باشد

9-چه سبکی برای دکوراسیون منزل من مناسب است؟

انتخاب سبک معماری وطراحی داخلی بیشتربراساس بودجه وسلیقه مشتری ودرنظرگرفتن پارامترهای اصول معماری داخلی ساختمان تعیین می شود که میتوان به مساحت بنا مقدارنورساختمان وارتفاع سقف و...اشاره کردولی بیشترمردم سبک مدرن را بجای سبک کلاسیک انتخاب می کنند که دلیل عمده آن رامیتوان مساحت خانه دانست. بعضی ها هم دیگرسبک های معماری مانند سبک نیوکلاسیک ویا تلفیقی ولی طراحان ما جدای ازهزینه بازسازی بهترین طرح را پیشنهاد می کنند.

10-آیا شما درشهرستان شعبه ویا نمایندگی دارید؟

شرکت بازسازی ساختمان ومعماری داخلی پارسه درحال حاضردرتهران فعالیت دارد ودرشهرستانها وسایر استانهابامشاوره بازسازی ونظارت دراجراو طراحی سه بعدی ونقشه های اجرایی فاز2ونقشه های معماری ساختمان درنزدیکی شماست

13-ایا هنگامی که ما درخانه هستیم میشود بازسازی راشروع کرد؟

بعضی اوقات مجبوربودیم درحین زندگی یک خانواده عملیات بازسازی ساختمان را تواما شروع کنیم ولی مشکلاتی برای انها بوجود می اید بخصوص مواقعی که بازسازی سرویس بهداشتی وبازسازی حمام هم درلیست کارباشد قاعدتا بعلت بازسازی وتعویض کاشی سرامیک ها حداقل 2تا3روز باید محل دیگری برای اقامت درنظربگیرند و اینکه چون تمامی فضاها یدفعه خالی نیستند وچندباربایدجابجا بشویم مدت زمان انجام پروژه بازسازی افزایش می یابد.

کدام سبک دکوراسیون را می پسندید؟

سبک مدرن یا سبک کلاسیک یا سبک تلفیقی و نئوکلاسیک

ایا دنبال خاطرات کودکی خود درخانه مادربزرگ ها با سبک روستیک هستیدویا مایلید انرا دربازسازی ویلا خود بکارببردید
اگرعلاقمندبه شناخت بیشتر درمورد سبکهای معماری ساختمان بودید ویا هنوز تردید دارید چه سبکی را درخانه خود اجرا کنید مقالات ما رادنبال کنید

کلام آخر
گروه بازسازی ساختمان پارسه 22764055بمدیریت مهندس فتاحی09121977040 ونزدیک به دوهه فعالیت بازسازی نهایت خودرا بکارمی بندد که هربیینده ای بگوید
خانه نومبارک
P.R.G

 
 

خدمات

در حال حاضر ساخت در پنجره و محافظ پنجره با گذشته به کلی فرق می کند در گذشته طرح ها خیلی ساده و پیش پا افتاد تر بود ولی حال حاضر درخواست های مشتریان به شکل قابل توجهی فرق کرده است. طرح ها و شکل های متفاوتی تقاضا می کنند. استفاده از فرفورژ در درب و پنجره ها شکل و فرم کار را به کلی تغییر داده است.

بازسازی آشپزخانه

نکته های زیادی در ساخت آشپزخانه وجود دارد که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم که هنگام بازسازی ساختمان و در بخش طراحی داخلی آشپزخانه باید آن را در نظر گرفت.

 

ایده هایی برای بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان یا نوسازی ساختمان برای آن ها که میخواهند در سال جدید تغییراتی را در محل زندگی خود ایجاد کنند گزینه بسیار خوبی است.بعضی وقت ها این بازسازی مربوط به کل یک خانه می باشد و مالک ساختمان تغییرات اساسی برای ساختمان در نظر میگیرد.

بیشترین تغییراتی که برای نو نوار کردن خانه در  بازسازی ساختمان نظر یگیرند به شرح زیرمی باشد:

1-اگر آشپزحانه با معماری قدیمی به شکلclose   می باشد. بنابر سلیقه مالک و با مشورت طراح داخلی به یک آشپزخانه  openبا بهترین استفاده از تمامی فضاهای موجود در آن

2-تعویض کاشی و سرامیک های موجود در سرویس بهداشتی به همرا تعویض شیرآلات

3-اگر تاسیسات خانه قدیمی شده است سعی کنید تاسیسات خانه را تعویض کنید.این کار باعث می شود در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

3-اگر زمان زیادی برای رنگ کردن خانه ندارید با استفاده از ویژگی تزئینات مثل کاغذ دیواری خانه خود را زیباتر کنید.تنوع در کاغذ دیواری باعث میشود دست شما برای انتخاب باز باشد و راحتر را دیزاین کنید.

4-اگر از کفپوش خانه خود خسته شدید یا طرح آن قدیمی شده است در فرآیند بازسازی می توانید این کار را انجام دهید.

 بازسازی ساختمان اداری , شرکت بازسازی خانه , بازسازی منزل , بازسازی و تعمیرات ساختمان,  بازسازی ساختمان در تهران,دکوراسیون داخلی, معماری داخلی ,طراحی داخلی ,طراحی نما

 

بازسازی | بازسازی ساختمان |بازسازی خانه| بازسازی آپارتمان|بازسازی منزل

گروه تخصصی طراحی و بازسازی ساختمان پارسه را بیشتر بشناسیم.

گروه تخصصی طراحی و بازسازی ساختمان پارسه با هدف طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان,معماری داخلی ساختمان, بازسازی ساختمان ، بازسازی خانه ، تعمیرات ساختمان ، تعمیرات آپارتمان ، پیمانکاری ساختمان ، بازسازی منزل, نوسازی ساختمان و آپارتمان , بازسازی منازل قدیمی ,بازسازی ساختمان ادارات وموسسات , خدمات ساختمانی ، ,ازسال 1380 فعالیت خود را بطور جدی شروع کرد همچنین با توسعه فعالیتهای خود در زمینه صنعت ساختمان روند پیشرفت و ترقی خود را بحمدالله بخوبی طی نمود و توانست با حفظ سرمایه مالکین و شناخت نیازهای خانواده ها وایجاد محیط امن  ورویایی و آرامش بخش مسیرکوتاه تری جایگزین ساخت و ساز پرهزینه ارائه دهد.
درحال حاضراین گروه با بهره گیری ازدانش وتجربه مهندسین عمران ,معماران باتجربه ،استادکاران زبده ساختمانی و در اختیار داشتن اکیپ های قوی ساختمانی وتجهیزات و ابزار های جدید ساختمانی و نیروهای اجرایی متخصص توانایی انجام و اجرا پروژه های ساختمانی و پیمانی رابشرح ذیل دارد:

بازسازی ساختمان پارسه

1-طراحی داخلی ساختمان( Interior decoration ),طراحی نقشه معماری ،ارائه ی نقشه‌های فاز دو, نظارت واجرای پروژه های ساختمان مسکونی و اداری- بازسازی و طراحی مدرن و تخصصی خانه های ویلایی،دفتر کار و خانه های قدیمی( Reconstruction of buildings ),اصلاح نقشه های تکراری و فضاهای پرت -طراحی و اجرای فضای سبزLandscape,طراحی و اجرای نمای ساختمان- دکوراسیون داخلی و چیدمان منزل و دفتر کار-Renovation

تخریب داخلی,معماری داخلی ساختمان,بنایی،دیوارچینی،تیغه چینی مقاوم سازی‌ ساختمان, گچ کاری گچ بری،سیمانکاری,سنگ کاری

2-بازسازی نمای ساختمان,تغییرنمای ساختمان،اجراینمای شیشه ای, اسپایدر,کرتنوال , کامپوزیت ,نمای سنتی,آجرنما,سیمان شسته ,نماسازی با سنگهای منظم سنگ انتیک، سنگ لاشه، ترکیب آجروسنگ ،سنگ مرمریت، سنگ تراورتن،سنگ گرانیت،کامپوزیت

3-تهیه وحمل مصالح ساختمانی و کالای بهداشتی ساختمان،سیمان ،آجر، بلوک،سفال,لیکا, گچ،ماسه،دستشویی،لوله،اتصالات،شیرالات،کاشی،سرامیک،حمل نخاله

4-کاشی کاری،سرامیک کاری سرویس ها،موزاییک کاری محوطه پشت بام حیاط و فضاهای دیگر,محوطه سازی

5-تبدیل سرویس (توالت ایرانی)به فرنگی و تبدیل توالت فرنگی به ایرانی,نصب وراه اندازی واجرای توالت فرنگی وال هنگ

6-اجرای انواع عایق رطوبتی جهت رفع نم سرویس ها،رفع نم پشت بام قیرگونی،ایزوگام ،آسفالت،قیرگونی،آسفالت ،ایزوگام،ایزولاسیون,Z90

7-تاسیسات ساختمان از قبیل لوله کشی آب سردوگرم ,لوله کشی پکیج,لوله کشی موتورخانه,لوله کشی رادیاتور,بازسازی موتورخانه,بازسازی شوفاژ خانه,تعویض لوله های قدیمی و پوسیده با لوله سبز و لوله پلی پروپیلن,لوله pp,لوله پنج لایه ,لوله هفت لایه ,لوله نیوپایپ,لوله سوپرپایپ،نصب پکیج وشوفاژ و حذف شوفاژخانه قدیمی، نصب ابگرمکن،سیستم گرمایشی،سیستم سرمایشی،لوله کشی گاز,سیستم گرمایش کفی ,پکس ,سوپر پکس , لوله کشی فاضلاب با لوله پلیکا,لوله پوش فیت,لوله چدنی,لوله کشی کولرگازی و اسپیلت,لوله مسی

8-آهنگری ساختمان ،جوشکاری ( Weld ) و ساخت درب آهنی تعویض درب ورودی ،درب ضدسرقت ،درب آکاردئونی ,نرده راه پله، گل نرده ،حفاظ بالکن،تعویض درب وپنجره قدیمی با upvcیوپی وی سی ، تهیه و نصب انواع پنجره دو جداره و پنجره سه جداره با پروفیل ویستا بست و پروفیل وین تک ,پروفیل سیندژ با فریم بازسازی بدون تخریب و بنایی, درب ضدآب ،درب آلومینیوم،تعویض درب قدیمی و درب حیاط ،درب ورودی ساختمان،درب داخلی،درب پارکینگ ،درب کشویی ،درب اتاق،درب چوبی درب چوبی HDF درب MDF درب ABS,درب PVC

9-تغییرات داخلی ساختمان ،تعمیرات داخلی ساختمان ،اضافه کردن اتاق خواب،ساخت حمام دستشویی،ساخت انباری، تغییرات محل کار،تعمیرات خانه جابجایی فضاها،وتغییرات آپارتمان,تغییرات ساختمان, کلا محیط های اداری،تجاری،مسکونی,نوسازی ساختمان ,نوسازی خانه قدیمی

10-نقاشی ساختمان، تزیینات ساختمان,کناف,knauf, اجرای کناف کاری, نورمخفی,سقف کاذب,رنگ روغن, رنگ پلاستیک ,رنگهای اکریلیک روغنی بی بونصب کاغذدیواری ایرانی و خارجی

11-دیوارپوش ، کفپوش ( Floor Covering )،پارکت( Parquet ) ، لمینت ،سقف کاذب، کناف، بلوک شیشه ای

12-انجام تاسیسات ساختمان ( Building Facilities ),برق ساختمان،سیم کشی ساختمان,نورپردازی نمای ساختمان,،روشنایی ساختمان, آیفون تصویری,درب ریموت دار،درب کرکره ای ,آنتن مرکزی,دوربین مداربسته

13-پیچ ورولپلاک نمای ساختمان حتی بدون داربست،ساخت پنجره دوجداره آلومینیوم،بازسازی نماکامپوزیت

14-کفسابی-سنگ سابی انواع سنگ های گوهره دهبید مرمر گرانیت سلسالی تراورتن

15-طراحی وساخت واجرای انواع پارتیشن ازجمله پارتیشن اداری, پارتیشن تک جداره,پارتیشن دوجداره

16-اجرای سقف کاذب جهت سرویس ها وفضاها,آسمان مجازی,تایل60*60

17-طراحی و اجرای انواع کابینت,کابینت ام دی اف MDF,کابینت agtیا همان کابینت های گلس و براق ,کابینت مدرن , کابینت کلاسیک,کابینت ممبران,کابینت چوبی,طراحی و قفسه بندی و اجرای کمد دیواری,کمددیواری ریلیcnc,طراحی وساخت کتابخانه باتوجه به فضای موجود,طراحی و ساخت تی وی روم tv roomوقفسه بندی,دکورچوبی

         امید است همکاری شما با گروه بازسازی ساختمان پارسه P.R.G بتواندمحیط خانه شما را طوری تغییر دهد که هر مهمان سرزده ای بگوید خانه نو مبارک

PARSE RECOUNSTRUCTION GROUP

P.R.G فتاحی

 

TOP