بازسازی آپارتمان

بازسازی آپارتمان درشرکت تخصصی طراحی وبازسازی ساختمان پارسه با بیش ازدوهه تجربه ارزشمند حاصل ازتعمیرات وبازسازی ساختمان درتهران ونظارت دراجرا درشهرستان ها توسط نیروهای متخصص وکارازموده انجام می گیرد

شما می توانید جهت مشاهده بخشی ازنمونه کارهای انجام شده بصورت فیلم قبل وبعدازبازسازی به قست فیلم پروژه ها در همین سایت مراجعه کنید وآنها رامشاهده بفرمایید

09121977040مهندس فتاحی 22764055 بازدید ومشاوره رایگان درتهران